\

Eerste aanvraag

\

Jaarlijkse verlenging

\

Verkeersbelasting

Wanneer aanvraag indienen ?

Aanvragen van een nieuwe plaat

Van 1 januari tot 31 december.

Verlenging bestaande platen + aanvraag bijkomende handelaarsplaat 

Van 1 oktober tot de laatste dag van de maand februari van het jaar dat volgt op het einde van de geldigheid.

Op welke commerciële plaat heeft u recht?

Vooraleer uw eerste handelaarsplaat of beroepsplaat kan aangevraagd worden moeten uw KBO-nummer actief staan en de juiste activiteitscodes vermelden.

Voor een handelaarsplaat (Z-plaat) dient er één van de volgende activiteitscodes vermeld te staan:

  • 45.113  –  Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
  • 45.193  –  Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)

    Voor een beroepsplaat (V-plaat) daarentegen wordt er een controle uitgeoefende op één van de volgende activiteitscodes:
  • 45.201  –  Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
  • 45.203  –  Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
  • 45.204  –  Carrosserieherstelling

Indien de juiste codes ontbreken in uw KBO-nummer, kan u aan de hand van het formulier 604b een toevoeging aanvragen bij uw BTW-kantoor.
Hierbij kan u begeleiding vragen bij de boekhouder, of zelf de wijziging aanvragen op de web-applicatie van FOD Financiën – Sector BTW.

Eerste aanvraag “beroepsplaat” of “handelaarsplaat”

Voor de eerste aanvraag van een handelaarsplaat of beroepsplaat hoeft er geen signaal meer aangevraagd te worden bij uw BTW-kantoor.
Wij kunnen als verzekeraarstussenpersoon zelf deze aanvraag doen via WebDIV, waarna u de dag erop de officiële nummerplaat toegestuurd krijgt op het adres van uw maatschappelijke zetel. (Afgifte van de kentekenplaat en het bewijs: € 130)

Indien het om een of andere reden toch niet zou lukken om de inschrijving van WebDIV uit te voeren, dienen alle documenten opgestuurd te worden de DIV, City Atrium, Vooruitgangstraat 56 te 1210 Brussel, aldus het groene aanvraagformulier dat betrekking heeft op de inschrijving onder commerciële kentekenplaat (ingevuld en ondertekend), voorzien van het verzekeringsvignet afgeleverd door uw verzekeraar en gekleefd op het aanvraagformulier, en een bewijs van de foutmelding bij uitvoeren via WebDIV (printscreen).

Let op: Vergeet zeker niet uw verkeersbelasting aan te geven. Zie de procedure hiervoor onderaan deze pagina.

Jaarlijkse verlenging “beroepsplaat” of “handelaarsplaat”

U moet jaarlijks een aanvraag indienen voor de hernieuwing van uw commerciële nummerplaten (die geldig zijn van 1 januari tot 31 december).

Voor de verlenging van beroepsplaten moet u geen verantwoordingsstukken toevoegen.

In de periode van 1 oktober tot de laatste dag van de maand februari van het daaropvolgende jaar, dient er jaarlijks een verlenging te gebeuren van alle handelaarsplaten. Hiervoor dient er per handelaarsplaat een BTW-attest aangevraagd te worden bij uw BTW-kantoor (FOD Financiën).
Voor de juiste contactgegevens van uw BTW-kantoor te bekomen, kan u gebruik maken van de kantorengids. (professioneel -> aangifte BTW -> postcode)

Voor elk aangevraagd btw-attest moet u:

  • 12 voertuigen hebben verkocht
  • in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag.

U moet een kopie van die verkoopfacturen toevoegen wanneer u een aanvraag tot hernieuwing en/of voor bijkomende platen indient.

De verkoop van voertuigen in het buitenland (zoals export en intracommunautaire leveringen) wordt in aanmerking genomen om te bepalen of u ten minste 12 voertuigen per jaar hebt verkocht.

Bent u begonnen met uw activiteit in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag? Het aantal facturen dat u bij de aanvraag moet voegen, komt dan overeen met de duur van uw activiteit.  De maand van aanvang van de activiteit telt daarbij voor een volledige maand. De maand waarin u het btw-attest aanvraagt, wordt niet meegerekend. Als u bijvoorbeeld op 15 maart met uw activiteit bent begonnen en u dient uw aanvraag in op 5 oktober, moet u 7 facturen bijvoegen.

(Bron: Btw-attesten voor commerciële nummerplaten | FOD Financiën (belgium.be))

Aanvraag bijkomende “handelaarsplaat”

Bijkomende handelaarsplaten kunnen het hele jaar aangevraagd worden.

  • voor een bijkomende handelaarsplaat: het hele jaar. U kunt die bijkomende handelaarsplaat krijgen als u de hernieuwing van al uw bestaande handelaarsplaten hebt aangevraagd tijdens de periode van de aanvraag tot verlenging.

Indien u aldus alle uw handelaarsplaten heeft verlengd, dient u ook een bijkomend btw-attest aan te vragen voor een handelaarsplaat, opnieuw bij uw BTW-kantoor (FOD Financiën). Hierna kunnen wij als verzekeringstussenpersoon de aanvraag via WebDIV uitvoeren, waarna de daaropvolgende dag de bijkomende handelaarsplaat afgeleverd wordt op het adres van uw maatschappelijke zetel.

Aangifte voor de jaarlijkse verkeersbelasting

Aangaande de verkeersbelasting op de commerciële platen (zowel handelaarsplaat als beroepsplaat) is het belangrijk te weten dat er – in tegenstelling tot de verkeersbelasting bij gewone voertuigen, hier wel zelf het initiatief genomen moet worden voor de aangifte van de verkeersbelasting. Hiervoor kan het je juiste document terugvinden op deze link: Aangifte verkeersbelasting. Deze mag via mail doorgestuurd worden naar aangifte@vlaanderen.be, waarna er vrij snel een bevestiging volgt.

Ook voor de stopzetting van de verkeersbelasting is er een document beschikbaar: Stopzetting verkeersbelasting. En deze aangifte en stopzetting kan ook digitaal gebeuren: Aangifte voor de jaarlijkse verkeersbelasting | Vlaanderen.be.

Bronnen: https://mobilit.belgium.be/

Waarom wij?

Interessante prijssetting

Snelle opvolging