Handelaarsplaat

Beroepsplaat

Handelaarsplaat

Titularis
Handelaren die een activiteit in de groot- of kleinhandel in voertuigen uitoefenen.

(In praktijk zijn die de Nacebelcodes die recht geven op een handelaarsplaat

 • 45.113 – Detailhandel in auto’s en lichte vrachtwagens (voor handelaarsplaat auto op cc)

 • 45.193 – Detailhandel in andere motorvoertuigen (voor handelaarsplaat auto op MTM)

 • 45.194 – Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans (voor handelaarsplaat aanhangwagen op MTM)

Titularis
In praktijk zijn die de Nacebelcodes die recht geven op een beroepsplaat

 • 45.201 – Algemaan onderhoud en herstellingen van auto’s en lichte bestelwagens

 • 45.202 – Algemeen onderhoud en herstellingen van overige motorvoertuigen (>3,5 Ton)

 • 45.204 – Carrosserieherstelling

 • 45.209 – Onderhoud en repartie van motorvoertuigen

Als deze categoriën ontbreken in het KBO-nummer kunnen ze worden toegevoegd aan de hand van Formulier 604b (te versturen aan aangifte@verkeersbelasting.be)

Gebruik
Voor de voertuigen waarvan ze eigenaar zijn.

 • De promotie en verkoop van deze voertuigen.

Gebruik
Deze plaat mag gedurende een periode van 8, niet noodzakelijkerwijs opeenvolgende dagen per jaar voor eenzelfde voertuig worden gebruikt voor de uitvoering op het Belgische grondgebied van de onderstaande formaliteiten:

 • de levering van dit voertuig;

 • de controle van het voertuig na een herstelling;

 • het voorrijden van het voertuig met het oog op het verkrijgen van een individuele goedkeuring;

 •  het voorrijden van het voertuig bij een instelling belast met de technische keuring van de in het verkeer gebrachte voertuigen.

De jaarlijkse “beroepsplaat” mag enkel op het desbetreffende voertuig worden aangebracht als de houder beschikt over het attest van voorlopige inschrijving dat hoort bij dit voertuig en dat automatisch is aangemaakt door het volledig invullen van het formulier op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer : hier

 • Document dat zich aan boord van het voertuig moet bevinden (COMM_bijlage_4_1)

 • Op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer zullen automatisch en online het aantal resterende gebruiksdagen worden weergegeven, wanneer de houder deze 5 dagen niet (in een keer) na elkaar wenst op te nemen.

Bestuurder
Titularis = natuurlijk persoon (eenmanszaak)

 • De titularis zelf;

 • Familieleden aangegeven als helpers;

 • Vennoten of leden van de feitelijke vennootschap waartoe de houder behoort

 • Werknemers, mits attest (link)

Titularis = rechtspersoon

 • De titularis zelf;

 • De actieve vennoten, beheerders, geranten en beheersorganen van deze rechtspersoon;

 • Werknemers, mits attest (link)

De identiteit en de hoedanigheid waarbinnen de personeelsleden van de houder van de kentekenplaat zijn gemachtigd om het voertuig te mogen gebruiken.

→  bijlage 'Werknemer.pdf'

Uitlenen van een voertuig aan een persoon van wie het op diens naam ingeschreven voertuig zich voor herstelling in de werkplaats van de uitlener of verhuurder bevindt.

 • Duur: 7 kalenderdagen.

 • De persoon die het voertuig ontleent, zal in het bezit moeten zijn van het kentekenbewijs van het ter herstelling toevertrouwde voertuig.

 • Toelating van de houder van het voertuig: document aan boord van het voertuig   bijlage Terbeschikkingsstelling.pdf

Demonstratie waarbij men een goedgekeurd voertuig aan het publiek wil voorstellen. De houder van de plaat kan ook een natuurlijke persoon de toelating geven om dit voertuig gedurende een periode van 7 kalenderdagen te gebruiken.

Bestuurder
Titularis = natuurlijk persoon (eenmanszaak)

 • De titularis zelf;

 • Familieleden aangegeven als helpers;

 • Vennoten of leden van de feitelijke vennootschap waartoe de houder behoort

 • Werknemers, mits attest (link)

Titularis = rechtspersoon

 • De titularis zelf;

 • De actieve vennoten, beheerders, geranten en beheersorganen van deze rechtspersoon;

 • Werknemers, mits attest (link)

De identiteit en de hoedanigheid waarbinnen de personeelsleden van de houder van de kentekenplaat zijn gemachtigd om het voertuig te mogen gebruiken.

Handelaarsplaat

Voor handelaren die een activiteit in de groot- of kleinhandel in voertuigen uitoefenen: voor de voertuigen waarvan ze eigenaar zijn, de promotie en verkoop van deze voertuigen of de demonstratie waarbij men een goedgekeurd voertuig aan het publiek wil voorstellen.

Professionele plaat

Koetswerkmakers en herstellers kunnen een beroepsplaat bekomen, voor de levering van een voertuig, de controle van een voertuig na een herstelling, het voorrijden van een voertuig met het oog op het verkrijgen van een individuele goedkeuring of het voorrijden van een voertuig bij de technische keuring . Dit gedurende een periode van 5, niet noodzakelijkerwijs opeenvolgende dagen per jaar per eenzelfde voertuig.

Proefrittenplaat

Gelet op de aard van de proefrittenplaat, is deze plaat bedoeld om proefritten uit te voeren en is deze voorbehouden voor constructeurs die werden erkend door de bevoegde overheden op vlak van homologatie in het kader van de procedure van controle op de conformiteit van de productie.

Nationale plaat

Autohandelaren die geen handelaarsplaat meer kunnen bekomen, omdat ze geen 12 facturen per plaat kunnen voorleggen in de verlengingsperiode, kunnen alleen nog een nationale plaat bekomen.

Wacht niet langer, vraag nu je offerte aan